Vzdělávací prostor Lví Brána vznikl v roce 2015 s cílem nabídnout dospělým a dětem nové možnosti setkávání se.

Mým hlavním posláním je doprovázet člověka k tomu, aby žil svůj život a šel svou cestou. To znamená být autentický, být se svými pocity tady a teď, dělat skutečně to, co opravdu chceme dělat a přitom být s těmi druhými, s našimi partnery, dětmi, studenty, kolegy, nadřízenými. Základem je proces sebeuvědomování a žití v souladu s přírodními principy.

Pořádám semináře/školení zaměřené na rozvoj a sebevzdělávání učitelů, průvodců a rodičů. Organizuji týdenní pobyty pro rodiče s dětmi. Aktivně spolupracuji s lektory Intuitivní pedagogiky, s Institutem pro podporu inovativního vzdělávání, s projektem Z lavice ven / Pražská pastvina. Jako lektorka vedu odpolední kroužek s dětmi Malý průzkumník přírody pod záštitou Ekodomova.

Jana Kočí

Intuitivní pedagogika

Z lavice ven

Institut pro podporu inovativního vzdělávání