Vzdělávací prostor Lví Brána vznikl v roce 2015 s cílem nabídnout dospělým a dětem nové možnosti setkávání. Naším hlavním posláním je vést člověka k tomu, aby žil svůj život a šel svou životní cestou. Základem je proces sebeuvědomování a žití v souladu s přírodními principy. Pořádáme semináře/školení zaměřené na rozvoj a sebevzdělávání učitelů, průvodců a rodičů. Organizujeme týdenní pobyty pro rodiče s dětmi. Spolupracujeme s několika spolky či se podílíme na realizaci vzdělávacích projektů.

Aktivně spolupracujÍ:

Intuitivní pedagogika

Z lavice ven

Institut pro podporu inovativního vzdělávání