Home Page

Lví Brána, vzdělávací prostor – místo, kde se setkáváme.

ŽIJ SVŮJ ŽIVOT, JDI SVOU CESTOU.

Probouzíme touhu k celoživotnímu vzdělávání, vedeme k ekologické udržitelnosti a podporujeme ekonomickou soběstačnost.

Naše pilíře a cíle:

  1. Láska k přírodě – ekologie – udržitelnost. Je nám blízká permakultura, energetická soběstačnost, vlastní pěstování a chov. Součástí přírody je i člověk, proto sem patří i péče o tělo i o duši (komplexní péče).
  2. Evoluce – celoživotní vzdělávání. Cílem je svým chováním, postoji a hodnotami vést děti i dospělé k sebeuvědomování, rozvoji a k odpovědnosti.
  3. Vědomí – společenské/komunitní uspořádání. Učíme se nezávislosti, přirozené spolupráci mezi lidmi z různých oblastí v místě kde žijeme. Naším cílem je podpořit změnu ekonomického systému a vést k sociální a ekonomické soběstačnosti.

 


 


CO DĚLÁME

Pro děti vytváříme prostor s průvodcem, který v nich rozvíjí přirozenou tvořivost, touhu za poznáním, dodává pocit sebehodnoty, pocit zodpovědnosti za své činy a otevírá možnost nahlížet na zavedené systémy z různých pohledů.

Svět dospělých obohacujeme o prostor, kde se potkáváme při zajímavých workshopech, seminářích, relaxaci. Součástí je vytvoření „aktivní čajovny/kavárny“ – místa pro sdílení svých zkušeností, propojování za účelem naplnění svých záměrů jak v osobním, rodinném tak pracovním životě.

 


O NÁS

Jsme lidé, kteří rádi žijí svůj život a jdou svou cestou. Uvědomujeme si, jak je důležité pozorovat svět s otevřeným srdcem, vnímat co nám život předkládá a nebát se vzít zodpovědnost za svá rozhodnutí. Jsme rádi spolu a společně tvoříme místo pro život v radosti. Vnímáme člověka jako svobodnou bytost, a proto vítáme všechny, kdo se s námi chtějí radovat a tvořit.

Zakladatelky Jana Kočí a Lenka Moravcová se potkaly v roce 2013 v neziskové organizaci, jejímž posláním bylo propojovat lidi a předávat jim klíč k sobě samým. Jany zkušenosti se zaměstnáním v korporaci a Lenky zkušenosti s prací v základní a mateřské škole daly vzniknout centru pro novou generaci dětí a prostoru k setkávání dospělých.
NÁŠ ZÁMĚR

Naším dlouhodobým záměrem je vybudovat komunitní vzdělávací prostor na vlastním pozemku o rozloze několika hektarů, kde můžeme využívat místní zdroje a energii, společně s dětmi postavit prostory pro vzdělávání (od předškolního do středoškolského věku), vytvořit permakulturní zahradu, chovat zvířátka (včetně včeliček), pěstovat vlastní zeleninu a ovoce.

Nyní se připravují prostory pro provoz dětského klubu v obci Třebotov v rodinném domě. Od září 2016 zde najdete zázemí pro vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku, jednu věkově smíšenou skupinu (12 – 15 dětí). Více o realizaci projektu najdete v menu.