Úvod

Vzdělávací prostor Lví Brána vznikl v roce 2015 s cílem nabídnout dospělým a dětem nové možnosti setkávání.

Naším hlavním posláním je vést člověka k tomu, aby žil svůj život a šel svou životní cestou. Základem je proces sebeuvědomování a žití v souladu s přírodními principy.

Pořádáme semináře/školení zaměřené na rozvoj a sebevzdělávání učitelů, průvodců a rodičů. Organizujeme týdenní pobyty pro rodiče s dětmi. Spolupracujeme s několika spolky či se podílíme na realizaci vzdělávacích projektů.

Zakladatelka: Jana Kočí - vystudovala jsem obor podnikání a informační systémy. Pracovala jsem 10 let v telekomunikační firmě v marketingu a od narození svých dvou dětí se věnuji vzdělávání. Syn je na 2. stupni ve státní škole, dceru (1. stupeň) doprovázím a učím v rámci režimu domácího vzdělávání. Dále vedu kroužek pro děti - Malý průzkumník přírody pod záštitou Ekodomova. Manžel, Štěpán, učí na střední odborné škole obor TV a je cvičitel golfu včetně kondiční přípravy pro děti. Ve volné chvíli jsme rádi v přírodě, od které se stále učíme.

Aktivně spolupracuji:

300x225

Intuitivní pedagogika

1088

Z lavice ven

InovativniVz_logo

Institut pro podporu inovativního vzdělávání