Vnitřní a vnější komunikace

Rozvoj osobnosti skrze vnitřní a vnější komunikaci.

Od nového roku 2021 spouštíme nový tříletý vzdělávací kurz, který je určen všem, kteří chtějí zlepšit své komunikační schopnosti, žít tak, jací opravdu jsou, a být ve spojení se sebou samými.

JAK PROBÍHÁ: 3 roky, 12 modulů, 48 dní kurzu

KDY SE KONÁ: KURZ ZAČAL V ČERVNU 2021 A POKRAČUJE DO JARA 2024 - KURZ JE NYNÍ OBSAZEN. Termíny a další podrobnosti najdete zde.

KDO KURZ VEDE: Dieter Schwartz a Sternia Böttcher (Německo)

KOLIK STOJÍ:

celý kurz 72.000Kč/tři roky při platbě formou předplatného (6.000Kč/modul).

nebo 12.000Kč/modul při platbě za jednotlivé moduly - bez závazku, možnost kdykoliv ukončit kurz.

PODMÍNKY ÚČASTI: chtít se rozvíjet, účastnit se dobrovolně, začít od začátku (nelze se připojit do rozjetého kurzu)

MÍSTO KONÁNÍ: Ekocentrum Loutí (Rabyně) - ubytování a strava se platí na místě, není zahrnuta v ceně kurzovného

CO SE NA KURZU NAUČÍTE:

 • Projdete cestou vnitřní spokojenosti a zbavíte se pocitu nutnosti být dokonalí. Budete schopni vnímat, že jste dobří, aniž byste měli pocit, že musíte neustále podávat nějaký výkon.
 • Naleznete v sobě výchozí bod, tzv. primární referenci, místo toho, abyste byli závislí na názoru a hodnocení druhých.
 • Porozumíte tomu, v čem spočívají vnitřní konflikty a naučíte se je řešit.
 • Poznáte, kdy se nacházíte v pozici oběti a najdete v sobě možnosti, jak zaujmout účinnější postoj.
 • Dostanete spolehlivý návod na to, jak činit svá rozhodnutí v souladu se svými vnitřními hodnotami a celým svým životem.
 • Dokážete jednat i ve zdánlivě bezvýchodných situacích.
 • Budete znát způsob, jak účelněji přistupovat k řešení problémů a plně při nich využívat své možnosti.
 • Naučíte se, jak opustit zaběhlé vzorce chování, které už nejsou aktuální.
 • Dozvíte se, jak tvůrčím způsobem zacházet se svojí vlastní bezmocí.
 • Budete umět konstruktivně nakládat se svým vztekem.
 • Poznáte, kdy vám pocit viny brání v rozvoji a naučíte se konstruktivně zacházet s chybami.
 • Naučíte se rozpoznávat a využívat čtyři základní pocity - radost, smutek, strach a vztek - jako nástroje, které slouží každému člověku k jeho vývoji.
 • Naučíte se harmonizovat a synchronizovat to, co chcete vy, s tím, co chtějí druzí.
 • Budete umět doprovázet druhé, kteří procházejí nějakým vnitřním procesem. Dokážete podpořit děti i dospělé v jejich vývoji a zároveň jim budete umět nechat volný prostor.
 • Odpoutáním se od své identity (vnější představy o sobě samých) naleznete vnitřní sílu být sami sebou. Zůstanete uvnitř otevření a zranitelní a tím si zachováte přístup k opravdové síle a veškerým lidským schopnostem.
 • Budete vědět, jak bez námahy udělat, co udělat chcete a můžete.
 • Ve chvíli, kdy komunikujete s druhými, budete schopni udržet kontakt se sebou samými.

Podrobný obsah kurzu najdete na samostatných webových stránkách:

www.communicationasart.com