Venku s dětmi

Zahrada a les jako přírodovědná učebna

Již dva roky lektoruji kroužek Malý průzkumník přírody ve spřátelené organizaci Ekodomov. Zamilovala jsem si přírodovědně - badatelskou činnost. Zamilovala jsem si hrát si s dětmi venku a poznávat zákonitosti přírody. Být s dětmi je neuvěřitelně inspirující, obohacující. Navíc být v lese, na zahradě je balzám pro tělo i duši.

Proto jsem se rozhodla tuto aktivitu nabídnout i na letním táboře pro rodiče a děti, kde můžeme využít "neomezený čas" a bádat. Zároveň plánuji od září 2020 rozšířit i délku trvání odpoledního kroužku - obvykle 1,5 hodiny nestačí na přenastavení se ze školy, vyblbnutí se, zklidnění se... Pak teprve následuje otevřený stav pozornosti a vnímání, soustředění se na objekt zájmu.

„Pro budování a vytváření citu pro naší planetu není žádné místo na světě důležitější než místo, kde dítě vyrůstá.“ Citace z publikace UČÍME SE V ZAHRADĚ.

Dáme-li dětem příležitost poznávat zákonitosti přírody na vlastní kůži, v bezprostřední blízkosti svého domova, dáváme jim také šanci se naučit milovat nejen toto místo, ale později mohou porozumět i globálním problémům.

Pobyt v přírodě dává dětem také mnoho příležitostí upevnit nabité znalosti z hodiny přírodopisu ve škole. Poznání a porozumění souvislostí a přírodních dějů začíná od poznatků o životě rostlin, živočichů, o věčném koloběhu vody, o různých zdrojích energie, o půdě.

Jak kroužek probíhá:

  • scházíme se jednou týdně nebo na letním táboře každý den ve smluvený čas
  • dítě si přebírám na předem smluveném místě setkání (např. před budovou školy), po skončení lekce se sem opět vrací
  • délka připraveného programu je 60 minut, dále se děti věnují činnostem, které si samy vybraly dobrovolně, dospělý zůstává pozorovatel a zajišťuje bezpečí. Celková délka pobytu v přírodě je 2 hodiny.
  • za jedno pololetí se stihneme sejít 15x
  • ve skupince je vždy 6 až 12 dětí

Kolik stojí pololetí:

2.250Kč / dítě. V ceně je již zahrnuté používání badatelských pomůcek (digi mikroskop, dalekohled, lupy, atd.) výtvarný materiál.

Pokud se s dětmi vypravíme na výlet, bude potřeba zajistit dětem svačiny a lístky na dopravu.

V případě, že máte zájem o kroužek nebo se chcete na cokoliv zeptat, napište nebo zavolejte.