Kroužky pro děti

Keramické tvoření pro předškoláky

V naší keramické dílně budeme společně se skřítky Hliňáčky tvořit a hrát si s hlínou, zkoumat její vlastnosti, co všechno dokážeme a budeme se radovat z našeho prvního vlastnoručně vyrobeného hrnečku! Zjistíme jak jsou naše ruce šikovné, jakou máme trpělivost a jestli se dokážeme soustředit. V každé lekci si vyrobíme jeden výrobek, který si po vypálení a naglazování odnášíme domů.

Čas: každé úterý od 15.30 do 16.30 hodin, začínáme 3. 10. 2017
Děti z MŠ Třebotov vyzvedává průvodce a odvádí do keramické dílny.
Po skončení kurzu zůstává dítě v prostoru dětského klubu, kde si ho rodiče mohou vyzvednout do 17 hod.

Cena:  1.500,-Kč / pololetí – 7 lekcí (v ceně je zahrnutý materiál, výpal výrobků, pomůcky a doprovod z MŠ a ZŠ Třebotov)

Místo: Pod Vsí 238, Třebotov – máme k dispozici plně vybavenou dílnu s vlastní pecí

Průvodce: Lenka Moravcová

Přihlášky jsou k dispozici v MŠ a ZŠ Třebotov nebo volejte Lenku na 731 262 682.

 

Muzika hrou pro předškoláky

Hudba s námi rozmlouvá jazykem, kterému rozumí lidé na celém světě. Učí nás dýchat, ovládat hlas, tělo. Léčí i provokuje. Hudba nám dovolí uvolnit napětí, najít klid, bezpečí. Vede nás k umění naslouchat, soustředit se, vědomě být v této chvíli. Jejím prostřednictvím porozumíme svým emocím (smutek, radost, vztek…), rytmu (dech, tlukot srdce, kroky…) i všeobecnému řádu (nezním falešně, ladím s ostatními…). Stačí jen muzicírovat a hrát si. Bez metodik, koncepcí a systému. Neboť to všechno už tu s námi dávno je. A bylo. Co svět světem stojí…

Čas: každou středu od 15.30 do 16.30 hodin, začínáme 4. 10. 2017
Děti z MŠ Třebotov vyzvedává průvodce a odvádí do dětského klubu.
Po skončení kurzu zůstává dítě v prostoru dětského klubu, kde si ho rodiče mohou vyzvednout do 17 hod.

Cena:  1.500,-Kč / pololetí

Průvodce: Hanka Nikrmajerová

Místo: Pod Vsí 238, Třebotov

 

Malý průzkumník přírody

Kroužek je určen pro děti na 1. stupni základní školy

Program tvoří a zajišťuje Ekodomov – přihlašování, podrobný popis programu

Čas: každý čtvrtek od 13.15 do 14.45 hodin, začínáme 5. 10. 2017

Děti z družiny ZŠ Třebotov vyzvedává lektor, po skončení kroužku si rodič vyzvedává dítě v zázemí Lví Brány (15.00 – 15.30, prosíme o dodržení času vyzvedávání – od 15.30 začíná další kroužek)

Cena: 1.480,-Kč / pololetí

Průvodce: Klára Ondříčková, lektorka z Ekodomova

Místo: děti budou po celou dobu kroužku venku – v lese, na louce, na zahradě. Pouze za opravdu nepříznivého počasí mohou využít zázemí DK Lvíček (Pod Vsí 238, Třebotov).

 

Kreativní dílna pro holky od 10 let

Společně se naučíme základům šití, pletení, háčkování, drhání, batikování, filcování, enkaustiky, malování na hedvábí a dalších kreativních technik.

Čas: každý čtvrtek od 15.30 do 17.00 hodin, začínáme 12. 10. 2017

Doprovod netřeba zajišťovat 🙂

Cena: 1.500,-Kč / pololetí (včetně materiálu)

Průvodce: Lenka Moravcová

Místo: Pod Vsí 238, Třebotov