O lektorech

Odkud a z čeho čerpáme

V naší lektorské činnosti čerpáme ze tří zdrojů: naší vlastní dlouholeté PRAXE, cvičení a her PÄR PLAY a KOMUNIKACE JAKO UMĚNÍ.

Jako PÄR PLAY označujeme praktikování více než 100 cvičení a her Pära Ahlboma (Švédsko), které Pär vytvářel společně se svými přáteli a kolegy a po desetiletí je kultivoval a rozvíjel, aby v člověku probouzel schopnost vnímat soulad a soudržnost v živých procesech a tuto schopnost jim pomáhají rozvíjet.

KOMUNIKACE JAKO UMĚNÍ umožňuje řešit konflikty primárním způsobem a porozumět novým komunikačním dimenzím. Obě schopnosti rozvinula Iris Johansson ze Švédska.

 

Dieter Schwartz

(Německo)

V 16 letech jsem poprvé dirigoval malý orchestr. Od té doby jsem rozvíjel své nadání pomáhat lidem v tom, aby se rozvíjeli a optimálním způsobem spolupracovali s druhými. Působil jsem takto jako dirigent symfonických orchestrů, učitel ve svobodných školách, mentor pro pedagogická povolání, supervizor ve školách a vedoucí seminářů intuitivní pedagogiky.

Když vyprávím o tom, co jsem zjistil a rozvinul ve své pedagogické činnosti, vnímám, že lidé pro sebe získávají nové pohledy, novou perspektivu.

Nová perspektiva se vztahuje především k tomu, jak prozkoumat tradiční způsoby jednání a myšlení, kterým se ale v průběhu času tito lidé v sobě často vzdálili. A také jak na ně nahlížet opět z pohledu člověka, pro kterého jsou smysluplnost, vztah, kontakt a oboustranná komunikace v životě výchozími body.

Odtud je možné vidět nové cesty, jak lze žít vlastní přesvědčení tak, že tím současně pomáháme i lidem ve svém okolí, aby mohli žít v souladu se sebou a svými přesvědčeními.

Přání podělit se a předávat dál své pedagogické zkušenostní znalosti ve mně uzrálo i v podobě tohoto nového školení, a to v naději, že zde co možná nejvíce pedagogicky činných lidí najde odpovědi na tíživé otázky své vlastní (aktuální nebo budoucí) pedagogické situace, resp. že pomocí podnětů ze školení budete moci nacházet vaše vlastní odpovědi na vaše otázky.

 

Sternia Böttcher

(Německo)

Ve svém životě jsem rozvinula velmi brzy schopnost nacházet v situacích běžného dne i v obtížných situacích s lidmi, zvířaty či rostlinami konkrétní řešení, která současně slouží všem. Umím se plně vžít do druhé bytosti a pozoruji v sobě odpovědi na otázky, které zahrnují širší souvislosti, v nichž se nacházíme. Podobným způsobem jsem doprovázela životní procesy lidí a různé procesy porozumění, například jako učitelka cizích jazyků, třídní učitelka, podpůrná učitelka, v péči o rostliny a zvířata a při překládání.

Zažívala jsem při tom ovšem i to, že při silném vžívání se do druhých mohu také ztratit kontakt sama se sebou.

Vědomí o těchto procesech a slova pro ně jsem postupně nacházela na seminářích a školeních v oblasti komunikace. Pomáhaly mi také otázky mladých lidí, kteří se ptali ze svého nitra. Zahájila jsem tím svůj vnitřní proces, v němž jsem se učila zacházet s vlastními překážkami, které stály v cestě živému kontaktu sama se sebou a s druhými, a rozpouštět je. Postupně jsem se učila zůstat v sobě i v obtížných situacích.

Ve své pedagogické praxi učitelky a jako maminka dvou dětí mám dodnes hodně podnětů a příležitostí k tomu, abych v této cestě vývoje pokračovala.

Své znalosti získané zkušenostmi poskytuji ráda ostatním a také jim pomáhám, aby nacházeli vlastní odpovědi na různé otázky, jako například: Jak můžu při dnešním způsobu života znovu najít živoucí kontakt k sobě samému a kontakt k Zemi, který bude působit léčivě? Jak můžeme my jako lidé působit takovým způsobem, abychom žili zcela v souladu se sebou, vycházeli ze svých možností a současně abychom se optimálním způsobem podporovali v našich individuálních zájmech a rozvoji našich nadáních vzájemně?