Myšlenka

Mnozí z nás, a zejména mladí lidé, zažívají už delší dobu, že se školským systémem není něco v pořádku. Jako kdyby nosil staré, obnošené šaty. Proč?

  • Čím dál tím víc dětí a mladých lidí odmítá nebo se chová latentně vůči škole.
  • Velký počet dětí reaguje na situaci ve škole psychosomatickou nemocí.
  • Mnozí učitelé i rodiče procházejí vyhořením.
  • Rodiče i děti prožívají, že jejich světy jsou oddělené a nepřijdou spolu do opravdového kontaktu.

Zdá se, že problém současné podoby školy dorůstá do rozměrů, které nám nedovolují nečinně přihlížet. Co lze dělat?

Lektoři se domnívají, že vnější formy a změny je nutné doprovázet vnitřní proměnou a vývojem, aby se člověk v sobě nevracel k zaběhnutým a nepotřebným strukturám a modelům chování. Je třeba vyvinout v sobě takový vnitřní postoj, ze kterého nebudeme chtít děti vychovávat nebo řídit vyhrožováním, využíváním moci, posuzováním, obviňováním a podobně. Čím více dospělý zharmonizuje vnitřní postoje a vnější činnosti prostřednictvím práce na sobě, tím více se dítě může stát sebevědomým, pozorným a dříve se dostane na svou cestu.

Spolu s tím je třeba najít přesvědčivou odpověď na otázku, co je v současné době opravdu smysluplné se ve škole učit a jak, aby člověk (dítě i dospělý) mohl žít smysluplný a smyslem naplněný život v době celosvětového propojení komunikací a umělé inteligence.

Proto Dieter a Sternia přišli s myšlenkou školení, v rámci kterého chtějí lidem předat své dosavadní zkušenosti.