Dětský klub Lvíček

Lví Brána hledá nové zázemí od září 2018. Ve stávajícím rodinném domě budou dále pokračovat keramické kroužky a tvůrčí dílny pro děti a dospělé s Lenkou Moravcovou.

Dětský klub Lvíček je určen pro děti od 3 do 8 let, od září 2016 se scházíme v prostorách rodinného domu se zahrádkou na adrese Pod Vsí 238 v Třebotově. Nově si také pronajímáme sousední louku a sad, kde se již teď pasou dva kozlíci a dvě ovečky. My se tak s dětmi můžeme nespoutaně ponořit do zkoumání přírody kolem nás.

Hlavním průvodcem je Hanka Nikrmajerová a velkou oporou je nám babička a dědeček, kteří bydlí v blízkosti – mezigenerační propojení je krásné a naplňuje velké i malé. Nepostradatelní jsou naši chlapi, Zdeněk, který se nám stará o zahradu a technické zázemí a Štěpán – sportovec tělem i duchem.

Dětský klub není registrovaný v rejstříku škol, Lví Brána jako nezisková organizace provozuje klub na základě volné živnosti. Jedná se tedy o alternativní předškolní zařízení / školku, kde jsou přijímány děti v průběhu celého roku do naplnění kapacity 12 dětí.

Týdenní program

Od září 2017 startujeme s programem, který jsme přizpůsobili dětské skupině. V případě zájmu, ze strany rodičů a dětí, jsme otevřeni rozšířit provoz a upravit program.

Pondělí: zavřeno

Úterý: 8.00 – 15.00 hodin

Středa: 8.00 – 15.00 hodin

Čtvrtek: 8.00 – 15.00 – anglický den, program First Steps

Pátek: zavřeno

Po 15.00 hodině navazují na klub kroužky, které mohou rodiče využít – placeno nad rámec klubu.

Informace o ceně

Provoz dětského klubu s sebou nese obvyklé náklady jako mzdy průvodců, energie, spotřebovaný materiál, vybavení.

Měsíční příspěvek na provoz klubu:

Provoz od 8.00 do 15.00 Školné Stravné (oběd + dvakrát svačina)
3x týdně 3.700,-Kč 900,-Kč
2x týdně 3.000,-Kč 600,-Kč

KAŽDÝ ČTVRTEK probíhá ve Lvíčku program First Step, za který se doplácí 500Kč/měsíčně, pokud dítě dochází do klubu i jiné dny. Více o programu zde.

Po domluvě je možné zajistit hlídání dítěte – cena 150Kč/hod.

Náplň společně stráveného času

Můžeme to také nazvat pedagogická koncepce. Pro nás je to spíše něco, co s námi souzní. Vše již bylo někde napsáno, ale samotné bytí nelze nikdy popsat, jen zažít.

Vytváříme bezpečné prostředí a zachováváme vnitřní motivaci učit se.

 • bez hodnocení, soutěžení a srovnávání
 • otevřená a respektující komunikace (děti se nebojí komunikovat s průvodci/dospělými, protože ví, že jsou tady pro ně)
 • respektujeme individualitu dítěte (každé dítě potřebuje jinou míru podnětů, jiné tempo v různých oblastech, děti mají vliv na obsah, způsob a hloubku svého učení)
 • přátelské a podnětné prostředí
 • pedagog  je průvodcem, ne učitelem, děti si s ním tykají a oslovují ho jménem
 • pravidelně vytváříme prostor pro sdílení, učíme se pracovat s emocemi

Učit se životem, skutečnými situacemi, na skutečných věcech.

Hra je nezbytnou součástí každého dne.

 • dítě, které si umí hrát (1. až 3. ročník) i komunikovat (4. až 6.r.), se může i učit (7. až 9.r.)

Zachovávat či vytvářet intenzivní vztah k přírodě, ke všemu, co roste a vyvíjí se.

Inspirace různými pedagogickými a výchovnými přístupy.

Při práci s dětmi využíváme efektivní metody a formy:

 • konstruktivistický přístup (dětem se nepředkládají hotové poznatky, ale vytváří se jim prostor pro experimentování, objevování, porovnávání, zobecňování)
 • projektové učení (je založeno na propojení teorie a praxe a vede žáky k vlastní činnosti, experimentování, kreativitě a učení v souvislostech)
 • učení všemi smysly (děti se učí probíranou látku za pomoci zapojení všech smyslů)
 • učení v souvislostech (děti se učí své znalosti propojovat, hledat mezi nimi souvislosti, spojovat je ve větší celek)
 • čtení genetickou metodou
 • matematika metodou profesora Hejného
 • angličtina (první tři roky bez psaní a čtení, především formou zábavy – během her, rytmu, pohybu)

Výlety,  návštěvy v dílnách (švec, knihař, včelař, hrnčíř atd.).

Chod roku je provázen slavením svátků.

 • podzimní rovnodennost, Martinská slavnost, advent, mikulášská slavnost, vánoční slavnost, Tři králové, Masopust, Velikonoce a vítání jara, čarodějnice, otvírání studánek, svatojánská slavnost

Výstupy vzdělávání formou portfolia.

Rodiny dětí jsou nedílnou součástí.

 • rodiče (rodiny) spoluvytváří pedagogicko-filozofickou koncepci, atmosféru i samotné dění v klubu. Mohou nabídnout ostatním nahlédnutí do své profese či zájmů nebo se jednoduše účastnit dne se svými dětmi. Podílí se na životě klubu včetně slavností, exkurzí a výletů. Mnohé z programů budou otevřené i přítomnosti sourozenců, prarodičů nebo přátel.

Příspěvky

Průběžně pro Vás píšeme krátké příspěvky do aktualit Lví Brány. Můžete tak alespoň částečně nahlédnout do dění v dětském klubu Lvíček. Jednotlivé týdny nejlépe zobrazíte v rubrice „Dětský klub Lvíček„.

O dom. vzdělávání se dočtete na stránkách v menu „Naše další aktivity / Děti na domácím vzdělávání„.