Pedagogika od člověka k člověku

Je čas na zásadní změnu, nejen ve škole, ale směrem ke skutečné pospolitosti. Proto „buďte sami pro sebe změnou, kterou chcete vidět ve světě.“ Zveme vás k prozkoumání možností, seberozvoj a hru s námi ...

Dieter Schwartz a Sternia Böttcher - více o lektorech

Školení je určené především lidem, kteří jsou přesvědčeni nebo tuší, že je možné:

  • vychovávat bez trestů,
  • mít a žít jako učitel a rodič vysokou úroveň kvality života, a to zejména díky životu ve společenství, kontaktu a komunikaci a také díky rozvoji svých nadání,
  • vytvořit nejlepší možné prostředí pro vlastní rozvoj, ve kterém lze současně posilovat schopnost spolupráce s druhými a s dětmi,
  • zažívat jako učitelé smysl ve všem, co děláme.

Na tomto školení nebudeme vycházet z abstraktních vývojových teorií, nýbrž z toho, co jsme objevili a zjistili vlastním zkoumáním, dlouholetou praxí a co se osvědčilo v podmínkách z vnitřního i vnějšího pohledu velmi problematických. Současně nabídneme velmi jasný obraz o tom, jaké je přirozené fungování člověka.

Chceme účastníkům umožnit, aby v sobě mohli podpořit a vyvinout nastavení, z něhož je možné vytvářet nejlepší možný prostor pro rozvoj sebe sama a rozvoj dětí.

Více o samotné myšlence...

 

Školení probíhá formou čtyř víkendových kurzů, které na sebe navazují.

Každý víkend má tematické zaměření a nabízí příležitost zabývat se daným tématem a konkrétními problémy v rozhovorech, hrách "PärPlay" a dalších cvičeních. Konkrétní obsah vždy závisí na potřebách a individuálních otázkách, problémech a konfliktech účastníků a vzniká ze společné akce.

13. - 15. 9. 2019: Z čeho vycházíme, aneb přirozenost života... 

První víkend je o získání povědomí o tom, co máme všichni lidé ve své přirozenosti, co je podstatou života. Klíčová slova: autonomie, individualita a komunita, láska a sexualita, vzájemnost, vnitřní spokojenost, myšlení ve fenoménech, primární a sekundární život, tvořivost, zvědavost.

10. - 12. 1. 2020: Co se staví do cesty...

Během druhého víkendu se seznámíme s událostmi a věcmi, které nám mohou bránit žít co nejlepší život a jak se s těmito překážkami můžeme vypořádat. Klíčová slova: hodnocení, trest a odměna, spirála pozornosti, moc a bezmoc, emocionální hry, hierarchie a řád, myšlenkové chyby, problémy a konflikty.

6. - 8. 3. 2020: Hry a učení se...

V tomto třetím víkendu se zabýváme otázkami učení se. Klíčová slova: zážitkové a intelektuální znalosti, tvořivost, zvědavost, hravost, komunikační dimenze, lidská dynamika, nosiče kódů a skupinová dynamika, řešení konfliktů, vývojové fáze.

15. - 17. 5. 2020: Škola...

Poslední víkend prvního ročníku nás přivádí k otázkám, které se mohou projevit konkrétně ve škole. Klíčová slova: obsah vzdělávání a jeho osvojování, individualita a komunita, autorita, moc a bezmocnost, hodnocení, odměna a trest, akce orientovaná na výsledky a procesy, dohody a pravidla, média

Cena: 12.800Kč (4 x 3.200Kč)

Platbu můžete zaslat najednou nebo jí můžete rozložit na části - vždy se prosím domluvte s organizátorem. První víkend může být jako zkušební a rozhodovací. Odhlásit se můžete až čtyři týdny před druhým víkendem bez storno poplatků.

Místo: ZŠ Těptín, Jílovská 884, Kamenice - Těptín

Kontakt: Jana Kočí - jana.koci@lvibrana.cz, tel. +420 777 351 477.

Registrace: vyplněním přihlašovacího formuláře máte předběžně rezervované místo na kurzu. Po vyplnění obdržíte email s platebními údaji. Závazné přihlášení je až po zaplacení zálohy nebo celé částky kurzovného. PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ.

ROČNÍ CYKLUS SEMINÁŘŮ JE PLNĚ OBSAZEN - PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE JAKO NÁHRADNÍCI.

 

Články s Dieterem Schwartzem na webu Rodiče vítáni:

Jak proměnil problematickou třídu.

Jak pocit ohrožení může zablokovat učení.