Intimita a peníze

Připravujeme volně navazující seminář na téma intimity a peněz. Oběma tématy nás jemně provede skvělý člověk, Thomas Pedroli.

KDY:               neděle 6. 5. 16.00 – úterý 8. 5. 14.00

KDE:               Ekologické volnočasové centrum Švýcárna, Josefovská 459, Brno Adamov

CENA:            2. 500 Kč + strava 640Kč

PLATBA:        216951833/0600

PŘIHLAŠOVÁNÍ: Jana Kočí, tel. 777 351 477, jana.koci@lvibrana.cz

 

Bezpečný prostor. Intimita se sebou samým.

V dnešní době má mnoho lidí pocit, že mají málo času, příliš práce a neustále jsou pod tlakem na výkon. To nás bere hodně energie a následkem je chronická únava a pocit, že nejsme doopravdy spojeni s tím, co děláme. Je velkou otázkou, jak opět můžeme najít náš vnitřní bezpečný prostor. Z tohoto místa, můžeme být potom spokojený i se všemi nedokonalostmi světa a rozvíjet tvoji kreativitu.

Proto, si na tomto semináři vytvoříme prostor, ve kterém si budeme moci hrát. Odevzdáme se hrám, které rozvíjí naši intuici. Za pomoci různých cvičení se s lehkostí vydáme do hlubin našeho vnitřního prostoru. Ale především si vytvoříme místo, ve kterém může vzniknout bezpečí a pocit pospolitosti.

Peníze. Energie v pohybu.

V současnosti potřebujeme pro mnoho životně důležitých věcí peníze: jídlo, pití, oblečení, bydlení, atd. Peníze protékají naším životem a pomáhají nám ?. V tomto smyslu se proud peněz podobá životní energii, která je nám dána. My ji dostaneme a předáme dál, neustále z ní něco máme. Je to koloběh, podobně jako pramen, ze kterého pijeme, a voda přirozeně přitéká. Stále je jí dost. Jak to, že máme tak často pocit nedostatku jedná-li se o peníze? Nebo, proč je darování nebo přijímání daru někdy tak těžké? Proč se spolu lidé tak rychle rozhádají, když jde o peníze? Jak na světě došlo k nedorozumění, že pracujeme, abychom vydělali peníze, místo toho, abychom se zabývali prací, která nám dává smysl? Proč kontakt s penězi vyvolává tolik existenciálních strachů?

Na semináři budeme zkoumat naše pocity ve vztahu k penězům a vydáme se na cestu k rozproudění emocí, které nás brzdí. Najdeme blokády, které nám doposud bránily najít si přirozenou cestu ke vztahu k penězům a rozpustíme je. Vytvoříme si důvěru k jedinečnému životnímu elixíru: vděčnosti!

Několik osobních zkušeností ze semináře v listopadu 2017

„Na semináři jsem si uvědomila souvislosti s cirkulací peněz. Díky týmové práci ve třech nebo ve dvojicích jsem mohla vystoupit ze zajetých kolejí.“

„Seminář byl velmi inspirující, vytvořil nové náhledy, které potřebuji zpracovávat déle. Peníze budu brát asi s větší lehkostí a hravostí – myslím, že mi to časem půjde.“

„ Vyzkoušela jsem si různé techniky, jak se o sobě něco dozvědět na té skryté, podvědomé úrovni. Překvapuje mě, jak se tolik lidí, kteří se víceméně neznají, dokáže naladit a společně souznít, sdílet své zážitky. Děkuji Thomasovi, za jeho profesionalitu, že nás takhle dokázal spojit a pomoci se o sobě něco dozvědět.“

„Na semináři jsme se dívali na peníze v nové perspektivě. Získali jsme náhled na náš vnitřní postoj k penězům. Vztah k penězům je po semináři uvolněnější.“

„Peníze =  vzrušující hra, radost. Obohacující příběhy druhých.“

„Atmosféra otevřenosti, pomalé tempo, svoboda se vyjádřit i nevyjádřit pro mě byly příjemné, cítil jsem se zde v bezpečí. Thomase jsem zažil poprvé, cítím z něj jistotu, stabilitu a současné citlivost a respekt. To bylo – současně se setkáním i s dalšími účastníky semináře – pro mě inspirující.“

 

Více o lektorovi:

thomas-pedroli-4-640x480
Thomas Pedroli se po mnoho let intenzivně věnoval hudbě a meditaci. Objevil v sobě dar v „naslouchání mezi řádky“. Během tohoto naslouchání často intuitivně vycítí potenciál daného člověka, skupiny nebo organizace. Dlouhá léta působil jako třídní učitel, nyní pořádá semináře intuitivní pedagogiky a se svou ženou se věnuje rozvoji intimity ve vztahu.
Více o lektorovi: www.thomas-pedroli.com.
Fotografie ze semináře: